Egzaminy wstępne na kierunek Sztuka mediów i edukacja wizualna

Egzaminy odbędą się w dniach od 9 do 11 lipca 2018 r. w siedzibie Zakładu Rysunku przy ul. Szosa Bydgoska 50/56 w Toruniu

1. Przegląd teczek z pracami plastycznymi oraz rozmowa z kandydatami

poniedziałek 9 lipca 2018 r., od godz. 9.00

Oczekujemy przedstawienia zestawu prac plastycznych wykonanych własnoręcznie:

  • 5 rysunków, dowolna technika, format min. 50x70 cm.
  • 5 prac plastycznych dowolnego rodzaju i wykonanych w dowolnej technice np. prace malarskie, fotografie, dokumentacje działań, projekty, wizualizacje, grafiki klasyczne i komputerowe, rzeźby, obiekty, modele lub makiety. Nie będziemy przyjmować prac na nośnikach cyfrowych, wszystkie prace wykonane na komputerze powinny być przedstawiane w formie wydruków.

W czasie przeglądu prac przeprowadzona zostanie rozmowa z kandydatami o prezentowanych pracach oraz ich wiedzy o kulturze i sztuce.

Pozytywny wynik przeglądu prac oraz rozmowy są warunkiem dopuszczenia kandydata do egzaminu praktycznego.

2. Egzamin praktyczny

Rysunek – 8 godz.

poniedziałek 9 lipca 2018 r., godz. 14.00 - 18.00 i wtorek 10 lipca, godz. 9.00 - 13.00

Rysowanie postaci w ubraniu wykonane ołówkiem lub za pomocą innych narzędzi (np. węgiel, piórko, patyk, pastel). Format prac 100x70 cm, należy wykonać min. 1 pracę rysunkową oraz 2 szkice o dowolnym formacie. Kandydaci przynoszą własne narzędzia rysunkowe, uczelnia zapewnia brystole 100x70 cm oraz kartki A4.

Malarstwo – 4 godz.

wtorek 10 lipca 2018 r., godz. 14.00 - 18.00

Malowanie martwej natury za pomocą dowolnej techniki malarskiej (np. olej, tempera, akryl, akwarela). Format prac min. 50x70 cm, należy wykonać min. 1 pracę malarską. Kandydaci przynoszą własne podobrazia i farby.

Kompozycja – 4 godz.

środa 11 lipca 2018 r., godz. 9.00 - 13.00, po południu ocena prac przez komisję egzaminacyjną

Wykonanie zestawu trzech kompozycji plastycznych na trzy podane tematy (np. miłość, nienawiść i obojętność). Prace można wykonać w dowolnej technice (np. rysowanie, malowanie, wycinanie, collage) i przy użyciu dowolnych materiałów plastycznych. Kandydaci przynoszą własne narzędzia i materiały plastyczne. Format jednej pracy minimum 35x50 cm (1/4 brystolu 100x70 cm), uczelnia zapewnia brystole 100x70 cm.

Szczegółowe informacje tyczące terminów oraz zasad rejestracji kandydatów, przebiegu egzaminów wstępnych oraz zasad oceny kandydatów dostępne są na stronie UMK.

Uwaga: kandydaci bezpośrednio przed przystąpieniem do przeglądu prac oraz do kolejnych etapów egzaminów są zobowiązani do okazywania dowodu odobistego.